To search type and hit enter

Posts Under: Kỹ thuật gia công

Bế nổi

28/01/2016   /    Kỹ thuật gia công   /    Comments Off on Bế nổi

Kỹ thuật bế nổi hay còn gọi là Letterpress là kỹ thuật sử dụng để logo, biểu tượng, phần chữ… muốn nhấn mạnh nổi lên trên mặt phẳng của ấn phẩm.

Làm logo, chữ, hình ảnh… nổi hẳn trên bề mặt Namecard, sát với thiết kế.

continue reading

Bế theo thiết kế

28/01/2016   /    Kỹ thuật gia công   /    Comments Off on Bế theo thiết kế

Cắt xén, tạo hình, bo góc đa dạng theo thiết kế cho Namecard

Các ấn phẩm  được tạo hình đa dạng, cắt xén, bo góc  theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo thiết kế.

continue reading

Đục lỗ

28/01/2016   /    Kỹ thuật gia công   /    Comments Off on Đục lỗ

Kỹ thuật đục một hoặc nhiều lỗ trống xuyên qua sản phẩm.

Tạo lỗ trống hình tròn (3-5mm) … xuyên qua Namecard, Tag, Mác sản phẩm.

continue reading

làm card visit

Chặt góc card visit

28/01/2016   /    Kỹ thuật gia công   /    Comments Off on Chặt góc card visit

Kỹ thuật cắt xén để tạo hình cho góc ấn phẩm theo những kích thước chuẩn có sẵn của máy.

Cắt xén Namecard làm giảm độ góc cạnh, tăng sự mềm mại, giá thành tiết kiệm.

continue reading

Gọi ngay